Styrelse

Här har ni några av oss som är med i styrelsen!

Följande personer ingår i Kärdabygdens intresseförenings styrelse:

Ordförande:
Claes-Håkan Wikefeldt

Kassör:
Stig Larsson

Ledamöter:
Karin Fritz, Filip Gunnarsson, Ida Svensson, Margaretha Fransson, Håkan Fransson, Per Andersson och Ulla Claesson

Suppleanter:
Sara Hesselbäck, Claes Johansson och Magnus Bergman

Revisorer:
Åke Arvidsson och Christer Nilsson