Styrelse

Kärdabygdens intresseförenings styrelse år 2023:

Ordförande:
Claes-Håkan Wikefeldt

Kassör:
Stig Larsson

Ledamöter:
Filip Gunnarsson, Ida Svensson, Sara Hesselbäck, Karin Fritz, Magnus Bergman, Claes Johansson, Ulla Claesson och Mari Engqvist

Suppleanter:
Fredrik Brändström, Jennifer Thorén och Andreas Boozon

Revisorer:
Åke Arvidsson och Christer Nilsson

Valberedning:
Bengt Bertilsson och Kjell Ericsson

Delar av styrelsen i Kärdabygdens intresseförening. På bilden saknas Claes-Håkan, Filip, Fredrik och Jennifer.