Styrelse

Kärdabygdens intresseförenings styrelse:

Ordförande:
Claes-Håkan Wikefeldt

Kassör:
Stig Larsson

Ledamöter:
Filip Gunnarsson, Ida Svensson, Sara Hesselbäck, Karin Fritz, Håkan Fransson, Per Andersson och Ulla Claesson

Suppleanter:
Claes Johansson, Magnus Bergman och Marie Engqvist

Revisorer:
Åke Arvidsson och Christer Nilsson