Kärdabygdens intresseförening är en ideell förening i Kärda.
Vi vill skapa trivsel i vårt samhälle och bidra till en positiv utveckling i Kärda.

Välkommen att bli medlem du också!

Naturlekplats i Kärda – medborgarinitiativ

Barns behov av att röra på sig skulle kanaliseras perfekt med en utbyggd lekplats i form av en naturlekplats i obehandlad ek på Kärda skolgård, samt en förbättrad grillplats med tak på skolgården. Kärdabygdens intresseförening har därför skickat in ett nytt medborgarinitiativ till Värnamo kommun.

Cykelled till Nästabadet / Herrestad

Vi i föreningen vill att boende i vår bygd ska kunna transportera sig säkert från Kärda till Nästabadet och till och från Herrestad. Då det kommer att grävas ner kommunalt vatten och avlopp längs sträckan tycker vi att det är lämpligt att samtidigt anlägga en cykelled. Vi driver frågan vidare tillsammans med kommunen och hoppas att vi på sikt har en cykelled, i första hand till badplatsen.

Gå en tipsrunda i Kärda

Kärdabygdens intresseförening satte upp en tipsrunda i Kärda. Perfekt sysselsättning då det var coronatider. De kluriga frågorna är placerade på lyktstolpar runt elljusspåret. Det är 15 frågor totalt och svaren på tipsrundan hittar du här! Här ser du svaren på frågorna i tipsrundan.

Upplev rörelse på ett kul sätt

Aktivitetsrundan i Kärda har 12 skyltar som beskriver en rörelse eller utmaning och intressant fakta om kroppen och hjärnan. Skyltarna är digitala, sitter runt elljusspåret och visar övningarna med både text, illustrationer och film.