Föreningen

Om Kärdabygdens intresseförening

Kärdabygdens intresseförening bildades i mars år 2020. Kärdabygdens intresseförening är en ideell förening som jobbar för en positiv utveckling, en känsla av trygghet och en god gemenskap i Kärdabygden.

Föreningen samverkar med andra organisationer och föreningar i Kärda och har en god kommunikation med Värnamo kommun och andra myndigheter i frågor som berör Kärdabygden. Föreningen är religiöst och politiskt neutral.

Karta över Kärdabygden

Det mörkblå markerade området på kartan visar Kärdabygden. Området sträcker sig från Stjärnhyltan och Björnakullen i norr till Sjöbo i söder, Storån i väster och Gölsaryd i öster.